Flota maszyn komunalnych

FLOTA MASZYN KOMUNALNYCH

Dzięki WADZE uzyskają Państwo efekt narzędzia, które w sposób zautomatyzowany identyfikuje pojemnik zawieszony na grzebieniu wysypu śmieciarki, który waży odebrane śmieci tworzy z tego satysfakcję i informuje na bieżąco dyspozytora o stanie wykonania zadania. Dyspozytor otrzymuje na bieżąco informacje o stanie odśnieżania dróg, używaniu wozów asenizacyjnych czy śmieciarek, ma możliwość kontroli pracy śmieciarki, odśnieżarki lub innego sprzętu. Cały proces monitoringu, odbywa się za pośrednictwem systemu ATRAX4

Filarem systemu są czujniki umieszczone w odpowiednich miejscach monitorowanego obiektu, komunikator kierowcy oraz sieć GSM, dzięki której odpowiednie dane przesyłane są do serwerów, a następnie udostępniane w aplikacji klienta.

flota-komunalna-schemat

JAKIE JESZCZE OSIĄGASZ KORZYŚCI ?

Generowanie oszczędności w gospodarce paliwowej min. 15% oraz monitoring do 4 -ech zbiorników paliwa w pojeździe

Monitoring załadunku i rozładunku, włączenia oprzyrządowania itp. naniesiony na mapę tras pojazdu

Oszczędności eksploatacyjne poprzez funkcję Ecodriving, oraz zawieranie korzystniejszych umów ubezpieczeniowych pojazdów

Generowanie oszczędności w gospodarce zasobami floty min. 5-10%, kontrola pojazdu online, plan tras oraz raporty tras

Identyfikacja kierowcy, weryfikacja jego czasu pracy i kontrola właściwego użytkowania pojazdu. zbiorników paliwa w pojeździe

Zapytaj Managera Produktu