Flota transportowa

FLOTA TRANSPORTOWA

System GPS ATRAX, to doskonałe narzędzie do obsługi floty transportowej. Specjalne rozmieszczenie czujników w monitorowanym obiekcie, pozwala nie tylko na precyzyjną kontrolę paliwa, rozliczanie czasu pracy i obserwowanie innych – istotnych dla ekonomicznej pracy – danych ale również:

ekonomiczną eksploatację
pojazdów

obserwację działań
pracowników

efektywne wykorzystanie
czasu pracy

Dodatkowe elementy systemu, jeszcze bardziej usprawniają realizację podjętych zadań, co nie tylko wpływa na ekonomię pracy, ale i ją uprzyjemnia.

flota-transportowa-schemat

JAKIE JESZCZE OSIĄGASZ KORZYŚCI ?

KT4, to stały element komunikacji pomiędzy kierowcą i spedytorem. Urządzenie to, umożliwia przesyłanie w czasie rzeczywistym zleceń, nawigowanie etap po etapie poszczególnych zadań do wykonania oraz – jeżeli jest taka potrzeba – wprowadzanie na bieżąco potrzebnych zmian przez spedytora. Dzięki komunikacji tekstowej z kierowcą (na obszarze Europy), znacznie obniża się koszt rozmów telefonicznych. Oprócz wiadomości tekstowych, komunikator umożliwia przesyłanie dokumentów w formie plików graficznych. Cały zapis z komunikatora jest rejestrowany, co w późniejszym czasie pomaga np. w rozliczeniach lub dokumentowaniu całego procesu zlecenia. Komunikator KT3, to także idealne rozwiązanie do planowania przebiegu trasy. Zintegrowane mapy informują na bieżąco o sytuacji na drodze, parkingach i innych – ważnych dla sprawnego przebiegu pracy – informacjach. Urządzenie to pozwala również na zdalne wyznaczanie trasy, dzięki czemu pojazd zmierza do celu dokładnie taką drogą, jaka została ustalona przez spedytora w systemie GPS ATRAX. Aby wyeliminować prowadzenie i składowanie zwyczajowych kart drogowych, w urządzeniu KT3, zaimplementowana została funkcja prowadzenia i archiwizowania elektronicznych kart drogowych. Wszystkie dane mogą być na bieżąco monitorowane przez spedytora, a jeżeli jest taka potrzeba, eksportowane do formatu Excel lub PDF. Takie podejście znacznie przyspiesza obieg dokumentów w firmie, a co za tym idzie, na bieżąco można prowadzić również rozliczenia pracy poszczególnych kierowców. Urządzenie KT3 po podłączeniu do mobilnego skanera lub dzięki wbudowanemu aparatowi fotograficznemu, pozwala na przesyłanie w formie skanu lub zdjęcia protokołów zdawczo-odbiorczych, opisów usterek itp. Rozbudowana funkcjonalność urządzenia KT3 udostępnia jeszcze wiele innych praktycznych rozwiązań. Dzięki niemu, można np. autoryzować i identyfikować kierowców korzystających z firmowych pojazdów.

GPS ATRAX, to niezawodny sposób na monitoring rzeczywiście zużytego przez silnik paliwa. Kontrola prowadzona przez system przebiega na wielu znaczących płaszczyznach, co w namacalny sposób pozwala spojrzeć na rozmaite czynności prowadzone w tym obszarze. Zarejestrować można np. informacje pochodzące z pompowtrysków, magistrali CAN, a nawet kontrolować otwarcie korka wlewu paliwa. Takie precyzyjne podejście, umożliwia wyeliminowanie fałszywych tankowań lub stwierdzenie nagłego ubytku paliwa, co sygnalizowane jest natychmiastowym alertem w formie wiadomości sms lub e-mail.

Ścisłe zespolenie systemów takich jak GPS ATRAX oraz PasCom FLOTA II lub innych, pozwala na stymulowanie działań pro ekonomicznych, co w efekcie przekłada się na realne – wymierne – korzyści.

GPS ATRAX, to narzędzie, dzięki któremu w sprawny sposób można monitorować od początku do końca czas pracy kierowcy. Szybki wgląd w gromadzone dane, pozwala na bieżąco ocenić aktualny stan wykonywanego zadania.

System GPS ATRAX, daje natychmiastowy wgląd w aktualny czas pracy kierowcy, zalogowanych pracowników (imiona i nazwiska), a także możliwość zdalnego pobierania plików DDD (karta kierowcy i tachograf), raportów czy informacji na temat przeprowadzonych nadużyć. Ponadto, system umożliwia korzystanie z czytnika kart przedsiębiorstwa.

Monitorowanie tankowanego paliwa odbywa się na kilku polach. Można np. rejestrować pobór paliwa wydawanego przez dystrybutor, identyfikować osobę pobierającą paliwo, przypisywać pobrane paliwo do konkretnego pojazdu oraz generować odpowiednie dokumenty na podstawie tak zebranych danych i scalać je z poszczególnymi pojazdami, a nawet zbiornikami paliwa.

Pobierane dane, podlegają automatycznemu zestawieniu z danymi, które zostały zgromadzone przez system GPS ATRAX, dzięki czemu można bardzo dokładnie zweryfikować tankowania lub zakupy materiałów eksploatacyjnych.

Obserwacja stylu jazdy pozwala na tworzenie specjalnych rankingów w kontekście ecoDrivingu. Ponadto, zarejestrować można momenty przekroczenia prędkości, obroty i pracę silnika, użycie hamulca itp.

Zestawienie zużycia paliwa oraz parametrów katalogowych pojazdu, umożliwia bieżące obserwowanie emisji CO2 oraz podejmowanie odpowiednich decyzji.