Tachografy

TACHOGRAFY

TACHOGRAFY CYFROWE 

Montowane w pojazdach od 01.05.2006 roku (pierwsza rejestracja pojazdu) służą do ciągłego rejestrowania czasu pracy kierowcy, zapisu prędkości pojazdu, przejechanej trasy. Wszystkie pojazdy zarejestrowane powyżej DMC 3.5 tony oraz pojazdy z ilością miejsc przekraczającą powyżej 9 osób muszą zostać wyposażone w tachograf cyfrowy. Warto więc poznać podstawowe obowiązki przedsiębiorstwa w tym zakresie. Poniżej znajduje się kilka kluczowych informacji, które mogą pomóc w kwestii instalacji tachografów cyfrowych.

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA W ZWIĄZKU
Z ZAKUPEM POJAZDU Z TACHOGRAFEM CYFROWYM:

 • Wyposażenie kierowców w obowiązkowe Karty Kierowcy (KK) oraz zamówienie Karty Przedsiębiorcy (KP). Wnioski należy złożyć do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

 • Po otrzymaniu karty (KP) przedsiębiorstwa należy przy jej pomocy zablokować tachograf w pojeździe „na siebie”. Blokowanie tachografu jest prostą czynnością polegającą na włożeniu karty przedsiębiorstwa do tachografu. Od momentu zablokowania tachografu tylko przy jej pomocy będzie można pobrać dane z tachografu lub z karty włożonej do tachografu. Będzie możliwe także wykonywanie
  odpowiednich wydruków które są niedostępne bez karty przedsiębiorstwa. Kart przedsiębiorstwa możesz mieć kilka. Maksymalnie na 60 dni przed końcem okresu na jaki została wydana karta przedsiębiorstwa można składać dokumenty na nową kartę.

 • KALIBRACJA TACHOGRAFU CYFROWEGO w ciągu 14 dni od zarejestrowania pojazdu (lub zmiany numeru rejestracyjnego).
 • SPRAWDZENIE OKRESOWE TACHOGRAFU wykonywane co 24 m-ce.
 • Regularnie, nie rzadziej jednak niż raz na 28 dni pobieraj dane z karty kierowcy i co najmniej raz na 90 dni pobieraj dane z pojazdu (tachografu cyfrowego).
 • Of

PAMIĘTAJ ABY POBRAĆ DANE :

Z POJAZDU
 • natychmiast przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innej osobie lub firmie (np. w przypadkach sprzedaży pojazdu, wynajęcia),
 • natychmiast w sytuacji, gdy tachograf źle funkcjonuje, ale pobranie danych jest możliwe,
 • natychmiast w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania,
 • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.
Z KARTY KIEROWCY
 • przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy,
 • przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe,
 • w przypadku stwierdzenia utraty ważności karty (od daty ostatniego pobrania do daty ważności karty),
 • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

NASZE UPOWAŻNIENIA

 • Instalacji i napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych,
 • Sprawdzeń okresowych – wykonywanych obowiązkowo co 24 m-ce,
 • Aktywacji, kalibracji.
 • Archiwizacji danych z karty i tachografu cyfrowego (sprzedaż oprogramowania do archiwizacji i analizy danych z tachografu),
 • Obsługa gwarancyjna tachografów cyfrowych.
 • Kalibracja tachografów inteligentnych SMART – posiadamy adekwatne przyrządy oraz wykorzystujemy najnowsze technologie aby zgodnie z przepisami oraz wymaganiami przeprowadzić kalibrację inteligentnego tachografu.