Flota rolnicza

FLOTA ROLNICZA

GPS ATRAX, przygotowany został również z myślą o flocie maszyn rolniczych. Dzięki temu, że system GPS ATRAX jest bardzo elastyczny, można dostosowywać go do różnego rodzaju potrzeb. Podobnie, jak w wypadku floty osobowej i transportowej, najpierw gromadzone są pożądane dane, a następnie udostępniane w celu analizy, kalkulacji i planowania. Choć system jest bardzo rozbudowany, jego obsługa została zaprojektowana z myślą o różnych użytkownikach i ich indywidualnych potrzebach. Wymierność stosowania systemu GPS ATRAX jest tak bardzo namacalna, że stanowi on jeden z przodujących systemów używanych w tym zakresie.

Filarem systemu są czujniki umieszczone w odpowiednich miejscach monitorowanego obiektu, komunikator kierowcy oraz sieć GSM, dzięki której odpowiednie dane przesyłane są do serwerów, a następnie udostępniane w aplikacji klienta.

flota-maszyn-rolniczych-schemat

JAKIE JESZCZE OSIĄGASZ KORZYŚCI ?

Specjalny system generowania raportów, pozwala na obserwację czasu pracy oraz wydajności maszyn na przydzielonym obszarze działania. Rozliczenie paliwa odbywa się z uwzględnieniem wykluczeń, podziałem na używany osprzęt, operatora itp., co niewątpliwie udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące tego, kto, gdzie i jak eksploatował mienie firmy. System GPS ATRAX, potrafi również w odpowiedni sposób zaalarmować o nadużyciach lub niedozwolonych obszarach, na których przebiegła eksploatacja.

Monitorowanie tankowanego paliwa odbywa się na kilku polach. Można np. rejestrować pobór paliwa wydawanego przez dystrybutor, identyfikować osobę pobierającą paliwo, przypisywać pobrane paliwo do konkretnego pojazdu oraz generować odpowiednie dokumenty na podstawie tak zebranych danych i scalać je z poszczególnymi pojazdami, a nawet zbiornikami paliwa.

Miarodajna identyfikacja przeprowadzana przez system, pozwala na rejestrację używanego osprzętu, operatora maszyny (imię i nazwisko) oraz prowadzenie bieżącej statystyki pracy.

Importowanie danych/obszarów w praktycznych formatach: GPX, SHP oraz GIS.