Flota osobowa

FLOTA OSOBOWA

System GPS ATRAX4 umożliwia monitorowanie parametrów eksploatacyjnych
floty osobowej. Kontrala taka pozwala m. in na :

ekonomiczną eksploatację
pojazdów

obserwację działań
pracowników

efektywne wykorzystanie
czasu pracy

Żeby zapewnić jak najszerszy zakres zastosowania systemu GPS ANTRAX, integrowany jest on z dodatkowymi systemami np. PasCom Flota II, TimoCom itp., które pozwalają klientom na szczegółową analizę zgromadzonych danych.

Filarem systemu są czujniki umieszczone w odpowiednich miejscach monitorowanego obiektu, komunikator kierowcy oraz sieć GSM, dzięki której odpowiednie dane przesyłane są do serwerów, a następnie udostępniane w aplikacji klienta.

flota-osobowa

JAKIE JESZCZE OSIĄGASZ KORZYŚCI ?

Monitoring zużycia paliwa odbywa się w kilku obszarach: zużycie paliwa przez silnik (CAN), obserwacja poziomu paliwa w zbiornikach, import tankowań z kart paliwowych, weryfikacja poziomu paliwa w zbiornikach z danymi zawartymi w kartach paliwowych oraz odnotowywanie tankowań w niedozwolonych okresach.

Kalkulacja wykorzystania pojazdów do celów prywatnych i służbowych odbywa się na podstawie: schematów czasowych kalendarza, importu danych dotyczących urlopów, zwolnień itp. oraz trybu jazdy służbowego lub prywatnego.

Weryfikacja obecności u klienta, możliwa jest dzięki obserwacji lokalizacji i porównywaniu jej z bazą adresów klienckich.

Bieżące monitorowanie aktywności pracowników. Zautomatyzowany import planów pracy z systemu klienta, import i aktualizacja bazy klientów oraz automatyczna weryfikacja realizacji planów powiązana z cyklicznym raportowaniem wyników pracy do zarządu lub kierownictwa firmy. Szczegółowa kontrola przebiegu pracy pozwala na wysyłanie specjalnych powiadomień o niedozwolonych czynnościach, takich jak: obecność pojazdu w zakazanej strefie w godzinach czasu pracy.

Dzięki opcji tworzenia architektury planu pracy, możliwe jest uwzględnianie w normalnym planie zajęć, czynności takich jak wizyty serwisowe lub handlowe.

Opcja importu bazy klientów do systemu GPS ATRAX, daje możliwość dużego zautomatyzowania tworzenia punktów i obszarów działań klienta oraz poszerzania tych danych o dodatkowe opisy, dane, a nawet wizualizacje punktów z podziałem na wcześniej utworzone kategorie.

Ścisłe zespolenie systemów takich jak GPS ATRAX oraz PasCom FLOTA II lub innych, pozwala na stymulowanie działań pro ekonomicznych, co w efekcie przekłada się na realne – wręcz wymierne – korzyści.

Pobierane dane, podlegają automatycznemu zestawieniu z danymi, które zostały zgromadzone przez system GPS ATRAX, dzięki czemu można bardzo dokładnie zweryfikować tankowania lub zakupy materiałów eksploatacyjnych.

Obserwacja stylu jazdy pozwala na tworzenie specjalnych rankingów w kontekście ecoDrivingu. Ponadto, zarejestrować można momenty przekroczenia prędkości, obroty i pracę silnika, użycie hamulca itp.

Zestawienie zużycia paliwa oraz parametrów katalogowych pojazdu, umożliwia bieżące obserwowanie emisji CO2 oraz podejmowanie odpowiednich decyzji.